Curs targetes d’expressió oral (LSC)

Module 1 BENVINGUDA
Tema 1 Benvinguda i presentació
Module 2 1ª PART
Tema 1 Targetes part 1
Module 3 2ª PART
Tema 1 Targetes part 2
Module 4 3ª PART
Tema 1 Targetes part 3
Tema 2 Targetes últim vocabulari
Module 5 Final tutorial
Tema 1 Comiat